DK Włochy – W-wa

Warsztaty z grafiki 3D i animacji poklatkowej odbywają się w:

DOM KULTURY „WŁOCHY”

ul. Bolesława Chrobrego 27

02-479 Warszawa

tel.: 22 863 73 23

www.dkwlochy.pl