EC 135 low poly

Cały śmigłowiec zrobiony przeze mnie, elementy wnętrza wykonał kolega.

Whole helicopter model was made by me, the internal fittings were made by my colleague.